Národní knihovna České republiky

Standardy pro metadata

Definice metadatových formátů pro digitalizaci

Definice metadatových formátů slouží jako předpis pro výsledek procesu digitalizace v digitalizačních projektech v ČR. Původně byl vytvořen pro projekt Národní digitální knihovny (NDK), dále je předepsán v programu VISK 7 a byl použit i v krajských digitalizačních projektech. Slouží jako jednotný formát pro paměťové instituce, které chtějí svá data dlouhodobě archivovat v úložišti Národní knihovny.

Dotazy a připomínky ke standardům NDK je možné vkládat jako Issue do repozitáře Standardy_NDK na GitHub.

Definice metadatových formátů vychází z mezinárodních standardů:

Standardaktuální verzeodkaz na webové stránky standardutyp metadat
METS verze 1.9.1 http://www.loc.gov/standards/mets/ strukturální metadata (pro digitalizované tištěné dokumenty)
METS verze 1.11 http://www.loc.gov/standards/mets/ strukturální metadata (pro zvukové dokumenty)
MODS verze 3.5 http://www.loc.gov/standards/mods/ popisná metadata (pro digitalizované tištěné dokumenty)
MODS verze 3.6 http://www.loc.gov/standards/mods/ popisná metadata (pro zvukové dokumenty)
Dublin Core verze 1.1 http://dublincore.org/documents/dces/ popisná metadata
MIX verze 2.0 http://www.loc.gov/standards/mix technická a administrativní metadata
AES57 verze 1.0 http://www.aes.org/publications/standards/ technická metadata pro zvukové dokumenty
PREMIS verze 2.2 http://www.loc.gov/standards/premis/ administrativní a technická metadata
ALTO verze 2.0 http://www.loc.gov/standards/alto/ OCR (pro digitalizované tištěné dokumenty)
ALTO verze 3.1 http://www.loc.gov/standards/alto/ OCR (pro zvukové dokumenty)
copyrightMD verze 0.91 http://www.cdlib.org/groups/rmg/ autorsko-právní metadata
documentMD verze 1.0 https://share.fcla.edu/FDAPublic/DAITSS/documentMD.pdf popisná metadata pro elektronické publikace

V souladu s podmínkami VISK 7 lze pro digitalizaci v rámci tohoto dotačního programu pro rok 2018 využít DMF ve verzích aktuálních k datu podání projektu (DMF periodika 1.6 a DMF monografie 1.2), nebo nejnovější verzi platnou v době realizace projektu (DMF periodika 1.7.1 a DMF monografie 1.3.1).

PERIODIKA

MONOGRAFIE

ZVUKOVÉ DOKUMENTY

ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE

 

Pravidla popisu pro digitalizaci

  • Pravidla pro popis periodik
   • Starší verze: verze 8 (vychází ze specifikace metadatových formátů pro periodika, verze 1.6)
  • Pravidla pro popis monografií
   • Aktuální verze: verze 2.1.2
   • Starší verze: verze 2 (vychází ze specifikace metadatových formátů pro monografie, verze 1.2)
  • Pravidla pro popis zvukových dokumentů
   • verze 1 (vychází ze specifikace metadatových formátů pro zvukové dokumenty, verze 0.2)


12.12.2018