Národní knihovna České republiky

Prezentace

DIGITALIZACE - AUTENTIZACE

Magazín Egovernment pořádal dne 17. 2. svůj první konferenční projekt v roce 2015 s názvem DIGITALIZACE – AUTENTIZACE, jehož odborným partnerem byla Národní knihovna České republiky.

Více informací o místě konání a programu naleznete zde.

Prezentaci z proběhnuté akce představenou Ing. Luďkem Tichým si můžete prohlédnout zde.


Další prezentace, ve kterých byly postupně uvedeny digitalizační projekty kraje Vysočina, elektronická identifikace a důvěryhodné služby nad základními registry, současné trendy v oblasti digitalizace a mnoho dalších témat týkající se egovernmentu, jsou dostupné na webových stránkách časopisu Egovernment.

30.11.2015