Národní knihovna České republiky

Financování

Projekt „Vytvoření Národní digitální knihovny“ (NDK) je jedním ze základních stavebních kamenů konceptu eCulture, kterým sektor kultury významně přispívá k naplňování cílů Smart Administration.

Hlavním cílem projektu byla ochrana národního kulturního dědictví, které představují literární díla ohrožená degradací kyselého papíru. Ochrana literárních děl spočívá v jejich masové digitalizaci. Projekt má vysokou míru využitelnosti pro odbornou i širokou veřejnost, protože jedním z cílů bylo rovněž zpřístupnění literárního kulturního dědictví veřejnosti u těch literárních děl, kde to autorský zákon umožňuje.

Celkový rozpočet projektu NDK se blížil 300 milionů korun. 85% rozpočtu činila dotace ze strukturálních fondů EU a 15% ze státního rozpočtu ČR.

Z těchto prostředků byly v rámci projektu vytvořeny dvě oddělené digitalizační pracoviště – jedno v Národní knihovně v centrálním depozitáři v Hostivaři a druhé u partnera projektu v Moravské zemské knihovně v Brně a byl vyvinut systém pro podporu digitalizačního workflow, validaci vstupních dat a dlouhodobé uchování digitalizovaných svazků v LTP (Long Term Preservation) systému, který je v souladu se standardy OAIS (Open Archive Information System).

Digitalizační pracoviště v obou lokalitách jsou vybavena vysoce výkonnými skenery (velkoformátový robotický skener, středoformátový robotický skener, robotický skener pro skenování poškozených dokumentů, robotický skener pro skenování novodobých dokumentů, manuální velkoformátový skener, automatický dokumentový skener pro destruktivní digitalizaci).

V průběhu projektu do konce roku 2014 bylo zdigitalizováno přes 100 tisíc ohrožených literárních děl o celkovém počtu cca 26 milionů stran. Digitalizace na vybudované infrastruktuře pokračuje i po ukončení projektu.

Infrastruktura a zejména LTP systém budou v rámci projektu připraveny i pro dlouhodobé uchování dokumentů, které nebudou pocházet z digitalizací fondů Národní knihovny a Moravské zemské knihovny, ale rovněž pro importy dat z paralelních digitalizačních projektů krajských knihoven. Importovaná data, která budou ukládána do LTP systému NDK musí splňovat požadavky dané jednotnou metadatovou specifikací. Aktuální verze specifikace bude vždy ke stažení na těchto webových stránkách.

30.11.2015