Národní knihovna České republiky

Resolver URN:NBN - služba ČIDLO

Národní digitální knihovna využívá systém persistentních identifikátorů založených na standardu URN:NBN. Služba (https://resolver.nkp.cz) zajišťuje identifikaci dokumentů z hlediska správy a také poskytuje trvalé přesměrování na umístění identifikovaného dokumentu. ČIDLO (CZIDLO - CZech IDentification and LOcalization tool) slouží jednak knihovnám a dalším institucím z oblasti českého kulturního dědictví, a to pro potřeby trvalé identifikace digitálních dokumentů (procesy dlouhodobé správy, archivace a zpřístupňování digitálních dokumentů), jednak uživatelům, a to jako prostředek pro zajištění trvalého zpřístupňování digitálních dokumentů v internetové síti (řešení problému nestability a proměnlivosti URL adres) nebo jako prostředek pro zajištění důvěryhodnosti citační praxe (řešení problému ověřování autenticity citovaných dokumentů).

Roli centrální autority vykonává – v souladu se standardem URN:NBN – výlučně Národní knihovna ČR jakožto centrální autorita pro Českou republiku. Hlavním zástupcem centrální autority je kurátor resolveru, koordinátor celého systému, který poskytuje registrátorům podrobné informace o pravidlech systému, poskytuje jim konzultace a rozhoduje, zda daný dokument splňuje parametry kulturního dědictví. Lze jej kontaktovat na adrese urnnbn@nkp.cz.

Předmětem identifikace v systému ČIDLO je takový digitální dokument, který lze považovat za součást českého kulturního dědictví a který bude dlouhodobě archivován a trvale zpřístupňován uživatelům v digitálních knihovnách na nekomerční bázi. Souhrn těch nejdůležitějších informací o české systému pro identifikaci a lokalizaci dokumentů digitálního kulturního dědictví se můžete dočíst i v tomto článku publikovaném v časopisu Čtenář.

Postup pro získání, správné použití a následné nakládání s unikátními perzistentními identifikátory digitálních dokumentů lze zjistit v certifikované Metodice pro přidělování a správu životního cyklu unikátních perzistentních identifikátorů digitálních dokumentů podle standardu URN:NBN. Osvědčení pro tento dokument vydalo Ministerstvo kultury dne 5. 6. 2015.

18.04.2016