Národní knihovna České republiky

Standardy pro obrazová data

Datová specifikace

Standardy Národní digitální knihovny předpokládají využívání grafického formátu JPEG2000 jak pro archivní kopie, tak pro kopie určené pro zpřístupňování.

Pro archivní kopie je zvolena bezeztrátová komprese, tzv. matematicky bezeztrátová komprese. Pro uživatelské kopie je zvolena ztrátová komprese, tzv. vizuálně ztrátová komprese. Nastavení komprese uživatelských kopií je optimalizováno vzhledem k zvolenému image serveru (IIP image), který je naplánován v rámci zpřístupňující aplikace Kramerius 4. Z uživatelských kopií budou pomocí tzv. image serveru (IIP image server) automaticky generovány uživatelské kopie (on-the-fly) v grafickém formátu JPEG v předem nastaveném kompresním poměru, který bude kvalitativně odpovídat vizuální kvalitě zpřístupňovacích kopií (cca Q = 90).

Specifikace vychází z potřeb Národní knihovny České republiky a z porovnání doporučení pro kódování souborů JP2 v rámci zahraničních projektů zabývajících se digitalizací a dlouhodobým uchováním obrazových dat.

Pro dokumenty (knihy, periodika) počítáme se skenováním v rozlišení minimálně 300 PPI. Barevná hloubka pro tyto dokumenty je fixně nastavena na 24 bitů, barva (RGB).

obrazové soubory

typ souborupoužitý formát
archivní obrazové soubory JPEG2000 lossless, TIFF (pro sken a úpravy)
uživatelské obrazové soubory JPEG2000 lossy, JPG, PDF

Standardy_data jpeg.jpg


Využití aplikace Kakadu při digitalizaci

Národní knihovna ČR používá pro vytváření obrázků ve formátu JPEG2000 software Kakadu 7 od firmy Kakadu Software.

Standardy_data_Kakadu.jpg


Příkazové řádky (Command line) pro Kakadu kodek

Archivní kopie (Archival Copy) *

kdu_compress -i example.tif -o example.jp2 "Cblk={64,64}" Corder=RPCL "Stiles={4096,4096}" "Cprecincts={256,256},{256,256},{128,128}" ORGtparts=R Creversible=yes Clayers=1 Clevels=5 "Cmodes={BYPASS}" -double_buffering Cuse_sop=yes Cuse_eph=yes

Zpřístupňující kopie (Production Master Copy) *

Kompresní poměr 1:4

kdu_compress -i example.tif -o example.jp2 "Cblk={64,64}" Corder=RPCL "Stiles={1024,1024}" "Cprecincts={256,256},{256,256},{128,128}" ORGtparts=R -rate 6 Clayers=12 Clevels=5 "Cmodes={BYPASS}"

Kompresní poměr 1:8

kdu_compress -i example.tif -o example.jp2 "Cblk={64,64}" Corder=RPCL "Stiles={1024,1024}" "Cprecincts={256,256},{256,256},{128,128}" ORGtparts=R -rate 3 Clayers=12 Clevels=5 "Cmodes={BYPASS}"

Kompresní poměr 1:20

kdu_compress -i example.tif -o example.jp2 "Cblk={64,64}" Corder=RPCL "Stiles={1024,1024}" "Cprecincts={256,256},{256,256},{128,128}" ORGtparts=R -rate 1.2 Clayers=12 Clevels=5 "Cmodes={BYPASS}"

Kompresní poměr 1:30

kdu_compress -i example.tif -o example.jp2 "Cblk={64,64}" Corder=RPCL "Stiles={1024,1024}" "Cprecincts={256,256},{256,256},{128,128}" ORGtparts=R -rate 0.8 Clayers=12 Clevels=5 "Cmodes={BYPASS}"

* Poznámka: Příkazové řádky jsou v souladu s navrženou specifikací, viz „Doporučení specifikace pro tvorbu validních JP2 souborů ve formátu JPEG2000“

23.03.2015